Daniel Řehák

Diplomová práce

Lokální distribuční sítě v podmínkách české energetiky

Local Distribution Networks in Conditions of Czech Energy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá provozem lokálních distribučních sítí v podmínkách české energetiky. V teoretické části je popsána LDS z hlediska platných zákonů, jejího vzniku a možných typů ostrovních provozů. Teoretická část je dále doplněna o popis obnovitelných zdrojů z hlediska napájení v České republice a jejich možností využití jako vhodný zdroj napájení LDS. Následně jsou rozebrány klady a zápory …více
Abstract:
Thesis is focused on operation of local distribution power networks under conditions of czech power system. Theoretical part consists of description of local distribution power networks and concerning legislation, creation of said networks and possible types of off grid systems. In addition, theoretical part also contains description of renewable energy sources and their usage in Czech Republic as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Krejčí
  • Oponent: Petr Vašenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika