Iveta RICHTEROVÁ

Bakalářská práce

Habits of eating and drinking in the United Kingdom and Northern Ireland

Habits of eating and drinking in the United Kingdom and Northern Ireland
Abstract:
Hlavním cílem této práce je analýza stravovacích návyků z hlediska odlišných sociálních tříd ve Velké Británii a zároveň srovnání české a britské kuchyně. V teoretické části práce budou definovány a popsány termíny jako stravovací návyky a jejich historie ve Velké Británii. Praktická část práce je věnována analýze stravování v odlišných sociálních třídách.
Abstract:
The main aim of the thesis is to analyze habits of eating from the point of view of the different social classes in Great Britain and also to compare Czech and British cuisine. In the theoretical part of the thesis, the terms such as habits of eating and its history in Great Britain are defined and described. The practical part of the thesis is devoted to an analysis of eating in diverse social classes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016
Zveřejnit od: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Iveta. Habits of eating and drinking in the United Kingdom and Northern Ireland. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta