Bc. Anya Sugden

Bakalářská práce

The Portrayal of Poverty in the Cinema of Ken Loach

The Portrayal of Poverty in the Cinema of Ken Loach
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza vyobrazení chudoby ve třech filmech Kena Loache: Raining Stones, I, Daniel Blake a Sorry We Missed You. První dvě kapitoly projednávají řadu příčin a důsledků chudoby ve Velké Británii, aby bylo možno poskytnout hlubší pochopení problémů diskutovaných ve filmech. Třetí kapitola se zabývá sociálním realismem, koncepcí filmové tvorby, která soustředí pozornost na …více
Abstract:
The thesis aims to analyse the portrayal of poverty in three films directed by Ken Loach: Raining Stones, I, Daniel Blake and Sorry We Missed You. The first two chapters of the thesis present a number of causes and results of poverty in Britain, in order to provide a deeper insight into the issues that are discussed in the films. The third chapter introduces social realism, a type of cinema that draws …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma