Bc. Patrik Řezáč

Bakalářská práce

Monitoring psychické zátěže rozhodčích ledního hokeje

Monitoring mental workload of ice hockey referees
Anotace:
Tato práce se zabývá monitoringem psychické zátěže rozhodčích ledního hokeje. V první části měří psychickou odolnost vůči stresu u rozhodčích a v další části potom měří úroveň psychické zátěže práce rozhodčích ledního hokeje.
Abstract:
This work deals with monitoring of mental workload of judges of ice hockey. The first part is measured psychological stress resistance among judges and in other parts then measures the level of mental work load of judges of ice hockey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Mana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport