Bc. Jitka KONVIČNÁ

Diplomová práce

Chudoba a zadluženost domácností

Poverty and Household Debt
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice chudoby a zadluženosti domácností. Teoretická část diplomové práce pojednává o chudobě a dalších aspektech chudoby, které jsou vzájemně propojené. Lehce charakterizuje chudobu ve světě a konkrétněji se zabývá chudobou v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku. Praktická část obsahuje analýzy, které si kladou za cíl zmapování situace v České republice se …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the issue of poverty and household debt. Theoretical part of the thesis deals with poverty and other aspects of poverty that are interconnected. A part o fit slightly characterizes poverty in the world and more specifically deals with poverty in the European Union with regard to the Czech Republic. The practical part contains analyzes that aim to analyze the situation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
Zveřejnit od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONVIČNÁ, Jitka. Chudoba a zadluženost domácností. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce