Helena Večeřová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Popsání vztahu mezi genderem a faktory vzniku chudoby.

The description of the relationship between gender and factors of poverty.
Anotace:
Absolventská práce se zabývá popisem genderu jakožto možného faktoru vzniku chudoby v kontextu České republiky. V první kapitole jsou definovány základní pojmy související s tématem chudoba, jako jsou definice chudoby, klasifikace chudoby, způsoby měření či nezaměstnanosti, pracující chudoba a statistické údaje o chudobě v ČR. Druhá kapitola je zaměřena na popis nejčastějších příčin chudoby v ČR. Třetí …více
Abstract:
The dissertation focuses on theoretical description of connection between the poverty and the gender. The dissertation describes gender as a possible factor of poverty in the context of the Czech Republic. In the first part there are described theoretical terms such as the definition of poverty, the poverty classification, measurement methods, unemployment, working poverty and statistical data about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Gaaman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc