Marek Dřímal

Master's thesis

How Does the New Keynesian Phillips Curve Forecast the Rate of Inflation in the Czech Economy?

Jak nová keynesiánská phillipsova křivka odhaduje míru inflace v české ekonomice?
Abstract:
Tato analýza se zabývá fenoménem nové keynesiánské phillipsovy křivky - jejím vznikem z teorie reálného hospodářského cyklu a DSGE modelů zakomponováním nominálním rigidit, jejími různými specifikacemi a empirickými problémy. Odhady na českých makroekonomických datech metodou zobecněných momentů ukazují, že hybridní novou keynesiánskou phillipsovu křivku používající jako řídící proměnné poměr příjmu …more
Abstract:
This analysis studies the phenomenon of the New Keynesian Phillips Curve - its inception from the RBC theory and DSGE modelling via incorporation of nominal rigidities, and its various specifications and empirical issues. The estimates on Czech macroeconomic data using the Generalised Method of Moments show that the hybrid New Keynesian Phillips Curve with the labour income share or the real unit labour …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2014
  • Supervisor: Vít Pošta
  • Reader: Jan Čadil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39953