Marek Dřímal

Diplomová práce

How Does the New Keynesian Phillips Curve Forecast the Rate of Inflation in the Czech Economy?

Jak nová keynesiánská phillipsova křivka odhaduje míru inflace v české ekonomice?
Anotace:
Tato analýza se zabývá fenoménem nové keynesiánské phillipsovy křivky - jejím vznikem z teorie reálného hospodářského cyklu a DSGE modelů zakomponováním nominálním rigidit, jejími různými specifikacemi a empirickými problémy. Odhady na českých makroekonomických datech metodou zobecněných momentů ukazují, že hybridní novou keynesiánskou phillipsovu křivku používající jako řídící proměnné poměr příjmu …více
Abstract:
This analysis studies the phenomenon of the New Keynesian Phillips Curve - its inception from the RBC theory and DSGE modelling via incorporation of nominal rigidities, and its various specifications and empirical issues. The estimates on Czech macroeconomic data using the Generalised Method of Moments show that the hybrid New Keynesian Phillips Curve with the labour income share or the real unit labour …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Vít Pošta
  • Oponent: Jan Čadil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39953