Bc. Ondřej Haněl

Master's thesis

Vizualizace podobnosti dat digitální knihovny

Visualization of similarity of data in digital library
Abstract:
Cílem práce je ukázat novou možnost procházení digitální knihovny na základě podobnosti článků, a to pomocí navržené webové aplikace MRECviz. Proto práce nejprve shrnuje poznatky o digitálních knihovnách a vizualizacích. Popisuje možnosti webových vizualizací, s důrazem na knihovnu D3.js, která byla pro aplikaci MRECviz použita. Nakonec je popsán návrh, fungování a implementace aplikace MRECviz.
Abstract:
The goal of the thesis is to show new ways of browsing digital library according to similarities of articles, using designed web application MRECviz. Therefore information about digital libraries and visualisations are summarized. The thesis describes opportunities of web visualisation and mentions D3.js, used for programming MRECviz application. Finally it describes design, functionality and implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Graphics

Theses on a related topic