Gabriela HELLEBRANDOVÁ

Bakalářská práce

Jane Austen on Screen: The Comparison of The First Proposal Scene Adaptation with Its Original

Jane Austenová na obrazovce: Srovnání adaptací první žádostí o ruku s originálem
Abstract:
This bachelor thesis deals with the novel Pride and Prejudice written by Jane Austen. The main focus is on the scene of the first proposal and the comparison with the scenes from the selected film adaptations. These film adaptations are loosely divided according to their fidelity to the original. When comparing the scenes I focus on the dialogues between the main characters, Mr. Darcy and Elizabeth …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dílem Jane Austenové, Pýcha a předsudek. Hlavním úkolem je popis scény, tzv. první žádosti o ruku, a srovnání této části s vybranými filmovými adaptacemi. Tyto filmové adaptace jsou volně rozděleny podle jejich věrnosti k originálu. Při porovnání jsem se zaměřila na dialogy mezi hlavními postavami, panem Darcym a Elizabeth, jejich chování, vyjadřování a jejich reakce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELLEBRANDOVÁ, Gabriela. Jane Austen on Screen: The Comparison of The First Proposal Scene Adaptation with Its Original. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta