Bc. Michaela Marečková

Bakalářská práce

Pýcha a předsudek: Komparace vybrané filmové a seriálové adaptace

Pride and Prejudice: A Comparison of Selected Film and Series Adaptation
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Pýcha a předsudek: Komparace vybrané filmové a seriálové adaptace” se zabývá srovnáním dvou konkrétních filmových adaptací románu Pýcha a předsudek spisovatelky Jane Austenové. Srovnávanými adaptacemi byl stejnojmenný televizní seriál Simona Langtona z roku 1995 a film Joe Wrighta z roku 2005. Cílem práce je analyzovat vybrané motivy, scény a postavy, porovnat je navzájem …více
Abstract:
Diploma thesis „Pride and Prejudice: A Comparison of Selected Film and Series Adaptation ” deals with the comparison of two concrete film adaptations of Jane Austen's novel Pride and Prejudice. Compared adaptations were homonymic Simon Langton's TV series of 1995 and Joe Wright's film of 2005. The aim of this work is to analyze selected motifs, scenes, characters and to compare them not only within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta