Martin Krupka

Bakalářská práce

Management dopravní výchovy

Management of Traffic Education
Anotace:
Bakalářská práce na téma Management dopravní výchovy popisuje stávající stav dopravní výchovy, popisuje dopravní výuku a subjekty, které ji provádí. Dělí děti a mládež do jednotlivých kategorií. Blíže se zaobírá praxí u Městské policie Brno. Podle statistiky praktické zkoušky ukazuje problematická místa a hledá doporučení ke zlepšení.
Abstract:
The bachelor's work on Management of Traffic education describes the current state of traffic education, describes traffic education and the subjects that carry it. It divides children and youth into individual categories. The practice is closer to the Municipal Police in Brno. Practical exam statistics show problematic places and seek recommendations for improvement.
 

Klíčová slova

Dopravní výchova management
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krupka, Martin. Management dopravní výchovy. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma