Bc. Ivona Krištofová

Diplomová práce

Usnadnění přístupu ke vzdělávání a k informacím pomocí projektu "Adopce na dálku"

Providing better access to education and information via the Adoption at the Distance project
Anotace:
Diplomová práce Usnadnní pístupu ke vzdlání a k informacím pomocí projektu Adopce na dálkuŽ" pojednává o specifickém a v souasné dob velice rozšíeném fenoménu sponzorství dtí. Definuje tento moderní zpsob rozvojové pomoci, shrnuje východiska a principy. Práce podává informace o organizacích, které umožují eským dárcm pispívat na vzdlávání dtí v rozvojových zemích. Jako nejvýraznjší mezi nimi vyzdvihuje …více
Abstract:
Diploma thesis Providing better access to education and information via the Adoption at the Distance project " treats of the specific and in the contemporary time very extended prodigy - sponsorship of the children. It defines this modern way of developing help, it summarizes the ways of this problem and its principles. This thesis gives us information about the organizations, which helps to Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Němec, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta