Bc. Gabriela Mencová

Master's thesis

Ověření efektivity systematické edukace základů potravinové pyramidy u dětí v MŠ prostřednictvím intervenčního programu

Verification of the effectiveness of systematic education focused on food pyramid basics in the selected nursery school children by means of the intervention programme called Pyramidáček
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na ověření efektivity edukace správné výživy u předškolních dětí. Dnešní vysoký nárůst dětské nadváhy a obezity upozornil na důležitost jejich prevence. Jedním z významných preventivních faktorů je právě edukace. Řada studií prokázala, že systematická edukace dětí vede k pozitivním změnám jejich stravovacích návyků. Cílem diplomové práce byla aplikace edukačního projektu …more
Abstract:
This thesis is focused on verifying the effectiveness of pre-school children healthy nutrition education. The overall rising prevalence of childhood overweight and obesity has lately highlighted the importance of their prevention. Education is one of the important factors. Many studies have proved that the systematic education of children leads to positive changes in their eating habits. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta