Bc. Petra Jelínková

Bakalářská práce

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je dokázat, že pro děti předškolního věku je efektivnější začleňovat anglický jazyk do běžných aktivit v české mateřské škole, než jako kroužek seznámení s anglickým jazykem vedený jednou týdně externím učitelem. Hry a běžné denní činnosti jsou nejlepší pro přirozené osvojování cizího jazyka, který pro děti bude jistým přínosem. Teoretická část definuje klíčové pojmy důležité …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to prove that it is more beneficial to integrate English language into common activities in a regular Czech nursery school rather than organising English teaching as an afternoon club with an external teacher coming for one separate English class. Play time and regular routines of the day are best to be used for acquiring a foreign language from which children would …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta