Soňa MESSARI

Bakalářská práce

Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation

Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá australskou angličtinou, jejím vývojem a hlavními rozdíly ve výslovnosti australské angličtiny a standardní britské angličtiny. V první části se zaměřuji na historický vývoj australské angličtiny, na základě zkoumání relevantních literárních zdrojů. Ve druhé části se zabývám stavem jazyka, zejména z hlediska fonetiky a fonologie. Tato bakalářská práce rovněž sestává …více
Abstract:
The present thesis assesses Australian English, its development and major differences between the pronunciation of Australian English and British English. It focuses on historical development Australian English in the first part, based on the research of relevant literaterary sources. In the second part, I depict the state of the language, especially in relation to phonetics and phonology. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MESSARI, Soňa. Australian English: history, its present characteristics with focus on pronunciation. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta