Ivana Vrzalová

Bakalářská práce

Modální slovesa “should” a “ought to”– popis užití a funkcí v současné britské a americké angličtině na základě korpusové analýzy

Modal verbs “should” and “ought to” – a description of their usage and functions in contemporary British and American English based on corpus analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá modálními slovesy „should” a „ought to” a základními významy, v nichž se tato způsobová slovesa v angličtině vyskytují. Teoretická část je stručným úvodem do problematiky modálních sloves a modality obecně a zabývá se rovněž jednotlivými typy modality a popisem jejich významů. Praktická část je zaměřena na korpusovou analýzu, přičemž srovnává data získaná v korpusech …více
Abstract:
This thesis deals with the modal verbs “should” and “ought to,” and defines the basic meanings of these modal verbs in English. The theoretical part is a brief introduction to the issue of modal verbs and modality, discussing different types of modality and its meaning. The practical part consists of an analysis of the corpora, while comparing data in the corpora British National Corpus (BNC) and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College