Bc. Denisa Méhešová

Master's thesis

Work-life balance benefity poskytované podnikom vedúce k pracovnej spokojnosti

Work-life balance benefits provided by the company that lead to job satisfaction
Abstract:
The aim of the diploma thesis is a research on the impact of benefits on the job satisfaction. It expects that with next coming generation on labour market and with higher demands on work, the benefits supporting the work-life balance would have the highest influence on employees’ job satisfaction. In order to set up the context for research the corporate social responsibility, the generations X and …more
Abstract:
Diplomová práca má za cieľ skúmať vzťah medzi benefitmi a pracovnou spokojnosťou. Predpokladá, že s príchodom novej generácie a so zvyšujúcimi sa nárokmi na prácu budú mať najväčší vplyv na pracovnú spokojnosť benefity podporujúce work-life balance. Za účelom vytvorenia kontextu sú v práci definované pojmy spoločenská zodpovednosť firiem, generácie X a Y, koncept work-life balance, pracovná spokojnosť …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta