Mgr. Luboš Procházka

Diplomová práce

Příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a vliv na osobnost trpící syndromem CAN

The Causes of Maltreatment, Abuse, and Neglect of Children and Personality Problems of Persons Suffering from the CAN Syndrome
Anotace:
Anotace PROCHÁZKA, Luboš. Příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a vliv na osobnost trpící syndromem CAN, diplomová práce. Brno. Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2007. 90 stran. Vedoucí diplomové práce Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. Diplomová práce je zaměřená na problematiku týrání zneužívání a zanedbávání dětí se stanovením etiologie vzniku tohoto jevu a …více
Abstract:
The Diploma Paper focuses on maltreatment, abuse, and neglect of children and defines the etiology of this phenomenon and consequences for the victim arising from this phenomenon.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika