Mgr. Barbara Novotná

Diplomová práce

Případová studie ženské sexuální delikvence

Case study of female sexual delinquency
Anotace:
Diplomová práce je koncipována jako případová studie ženy odsouzené za pohlavní zneužití a další sexuální trestné činy. Teoretická část práce obsahuje kapitoly týkající se kriminality žen, konkrétně statistických údajů, psychologického profilu ženských pachatelek, drogové závislosti ženských pachatelek a sexuální kriminality se zvláštním zřetelem na pachatele zneužívané v dětství. Druhá část teoretického …více
Abstract:
This thesis is designed as a case study of a woman, who was convicted of sexual abuse and other sexual crimes. The theoretical part contains chapters concerning crime statistics, women´s psychological profile, drug abuse and sexual delinquency particularly regarding offenders, who were sexually abused in childhood. The second theoretical part is related to female sexual deviance and criminality. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Soňa Haluzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta