Theses 

Percepce mentálního postižení středoškoláky na Blanensku - projekt výzkumného šetření – Alena Šmeralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Alena Šmeralová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Percepce mentálního postižení středoškoláky na Blanensku - projekt výzkumného šetření

Anotace: Absolventská práce je zaměřena na postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Jejím obsahem je příprava projektu výzkumného šetření, který by pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistil, jak studenti na Blanensku vnímají osoby s mentálním postižením, do jaké míry jsou informovaní o této problematice a jaký vliv hrají předsudky a stereotypy v utváření jejich názoru. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje obecné informace o mentálním postižení a problematice mentálně postižených osob ve společnosti. Druhá část se zabývá vlastní přípravou výzkumného šetření. Hlavním výstupem je standardizovaný dotazník.

Abstract: This graduation work is focused on attitudes of society towards mentally handicapped people. Its content is a preparation of a research project that would find out by means of a quantitative questionnaire survey how students in Blansko region perceive mentally handicapped people, to what extent they are informed about this issue, and what influence prejudices and stereotypes have on shaping their opinion. The thesis is divided into two parts. The theoretical part contains general information about mental disabilities and problems of mentally disabled people in a society. The second part of this work deals with the preparation of the own research. The main output is a standardized questionnaire.

Klíčová slova: mentální postižení, postoje společnosti, předsudky, stereotypy, stigmatizace, diskriminace, právní ochrana

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz