Svitlana Petrickova

Bakalářská práce

Motivace a hodnocení zaměstnanců u subjektu veřejné správy

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením a motivaci ve veřejné správě. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o leadershipu, hodnocení a motivace zaměstnanců, které jsou spojené s odměňováním. V praktické části je představen úřad a dále provedeno empirické šetření stávajícího systému hodnocení a motivace. Na základě výsledků šetření bylo navrhnuto doporučení, která povedou ke …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with evalution and motivation in public administration. Theoretical part is focused on the knowledge from the specialized literature about leadership, employees evalution and motivation, which are connected with remuneration. In the practical part the authority is presented and further empirical investigation of the current system of evalution and motivation is analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS