Stanislav TOKOŠ

Bakalářská práce

Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí

The atlas of rural development - municipality with extended competences of Frýdlant nad Ostravicí
Anotace:
V této bakalářské práci se budu zabývat územím ORP Frýdlant nad Ostravicí, a to jeho venkovskými obcemi. Cílem mé práce je vyhodnocení ekonomických, sociálních a demografických údajů obcí na území ORP Frýdlant nad Ostravicí a výstupem bude Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Zdrojem použitých dat je Český statistický úřad, poté jsou data analyzována za pomocí …více
Abstract:
In this bachelor's thesis, I will deal with the territory of ORP Frýdlant nad Ostravicí, namely its rural communities. My work aims to evaluate the economic, social, and demographic data of municipalities in the ORP Frýdlant nad Ostravicí and the output will be the Atlas of Rural Development - a municipality with extended power of Frýdlant nad Ostravicí. The source of the data used is the Czech Statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOKOŠ, Stanislav. Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta