Tomáš Kocourek

Bakalářská práce

Hudební kompozice tvořena ruchovou skladbou v seriálu HBO Černobyl

Musical composition based on real sounds in the HBO mini-series Chernobyl
Anotace:
Tato práce pojednává o mini-sérii HBO Černobyl z pohledu hudební dramaturgie. Rozebírá podstatu použité metody hudební kompozice na základě reálných ruchů a atmosfér z pohledu islandské skladatelky Hildur Gudnadóttir, která je autorkou hudby v tomto projektu. Snaží se o určitý ucelený pohled jak na Černobyl samotný, tak na tuto metodu kompozice.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the work on the HBO mini-series called Chernobyl in terms of musical dramaturgy. It analyzes the essence of the used method "musical composition based on real sounds" from the perspective of Icelandic composer Hildur Gudnadóttir who is the author of the music in this project. The aim is for a comprehensive view of both the Chernobyl itself, so the method of composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kocourek, Tomáš. Hudební kompozice tvořena ruchovou skladbou v seriálu HBO Černobyl. Zlín, 2021. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe