Bc. Tereza STACHUROVÁ

Diplomová práce

Využití stanovení metallothioneinů pro hodnocení kontaminace půdních vzorků sloučeninami kovů

The Use of Determination of Metallothioneins for Assessing Contamination of Soil Samples with Metal Compounds
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kontaminace životního prostředí těžkými kovy. Teoretická část práce je věnována vstupu a existenci těžkých kovů v prostředí a účinkům kovů na organismy. Podrobněji jsou charakterizovány těžké kovy kadmium, arzen, olovo a měď. Další část je zaměřena na problematiku biomarkerů, jejich klasifikaci a význam. Dále jsou uvedeny nejčastěji stanovované biomarkery u půdních …více
Abstract:
The master thesis looks into the issues of an environmental contamination by heavy metals. The theoretic part of the work deals with the entry of heavy metals and their existence in the environment and the effects of metals on organisms. The heavy metals cadmium, arsenic, lead and copper are characterized more specifically. The next part is focused on the problematic of biomarkers, their classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STACHUROVÁ, Tereza. Využití stanovení metallothioneinů pro hodnocení kontaminace půdních vzorků sloučeninami kovů. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta