Bc. Eva Ježková, DiS.

Diplomová práce

Veřejná správa v ČSSR v letech 1966 - 1970 (vznik federace)

The Public Administration in the Czechoslovak Socialist Republic from 1966 to 1970 (The establishment of the Federation)
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj veřejné správy v ČSSR v letech 1966-1970. Úvodní část práce je věnována reformě veřejné správy v 60. – 70. letech 20. století. Pro toto období jsou charakteristické důležité změny ve fungování veřejné správy, která byla poznamenaná zejména přijetím „Ústavy Československé socialistické republiky“ v roce 1960 a novým územním členěním státu. Součástí je …více
Abstract:
The submitted thesis is concentrated on the development of the Public Administration in the Czechoslovak Socialist Republic from 1966 to 1970. The initial part of the thesis is related to the reform of the Public Administration in the 1960s and 1970s. These times are typical of important changes within the operations of the Public Administration - chiefly affected by the approval of the Constitution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní