Bc. Eliška Motlíková

Diplomová práce

The Syntax of Texts in British Literature for Children

The Syntax of Texts in British Literature for Children
Anotace:
Podám stručný přehled o syntaktické struktuře anglických vět. Vyberu šest anglických knih britské literatury pro děti z období 18., 19., 20. století. Provedu jejich syntaktickou analýzu. Zjistím frekvenci struktur jednoduchých vět a souvětí, provedu srovnání knih z hlediska větných typů a z hlediska složitosti větných struktur. Analýza bude doplněna o grafy a tabulky s výsledky.
Abstract:
I will make a brief survey of syntactic structure of English sentences. I will choose six English books of British literature for children from the period of 18th , 19th and 20th century. I will carry out their syntactic analysis. I will find out frequency of structures of simple and complex clauses then I compare the books from the point of view of clause types and complexity of clause structures …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rru3u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2022
  • Vedoucí: PhDr. René Kron, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina (jednooborové)