Koudelová Koudelová

Bakalářská práce

Tiktok: cesta za lajky - Rozhlasový dokument

Tiktok: Journey for Likes - A Radio Documentary
Anotace:
Cílem produktové bakalářské práce je vytvořit rozhlasový doku- ment pro Český rozhlas Wave. Dokument pojednává o vybraných plat- formách sociálních sítí –Tiktoku a okrajově také Instagramu. Zaměřuje pozornost především na uživatele, kteří tyto sítě využívají k propagaci své osoby (tzv. influenceři), aniž by brali ohledy na vhodnost obsahu i pro mladší uživatele. Dokument dále zachycuje příběhy adolescentních …více
Abstract:
The aim of the product bachelor's thesis is to create a radio docu- mentary for Czech Radio Wave. The documentary deals with selected so- cial networking platforms - Tiktok and marginally also Instagram. It fo- cuses mainly on users who use these networks to promote their person (so-called influencers), without considering the suitability of the content for younger users. The documentary also captures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Filip Johánek
  • Oponent: Mgr. Barbora Telferová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální studia a žurnalistika