Mgr. Kateřina Hromková

Diplomová práce

Nezletilé dítě a rozvod rodičů (psychologické a právní aspekty)

Infant and Divorce of Parents.Psychological and Legal Aspects.
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je rozbor rozvodu manželství jak z pohledu právního, tak z pohledu psychologického. K splnění tohoto vytyčeného cíle jsem si vzala na pomoc názory vycházející z rozhodovací praxe soudců a také názory psychologů a psychiatrů, kteří se věnují problémům dětí z rozvedených rodin. Ať rodiče chtějí, či nechtějí a ať si to uvědomují, či nikoliv, je dítě vystavováno při rozpadu rodiny …více
Abstract:
The main theme of the presented diploma work is divorce of marriage with focus on its influence on psychic, behaviour and the following development of minor children growing up in such enviroment. The work discusses the most essential possibilieties of legal protection of these children as well as psychological recommendations of suitable approach of parents to children in each phase of divorce. My …více
Abstract:
ptation to our legal system would be definitely a great asset. From experience with this type of solving conflicts results that its using considerably reduces parent conflicts, secures continuity in personal relationships between parents and children, reduces the time necessary for reconciling conflicts and decreases social and economical costs of divorce. The next possibility how to ensure more effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta