Bc. Pavlína Dokoupilová, DiS.

Diplomová práce

Příčiny vzniku nepříznivé finanční situace uživatelek vybraného azylového zařízení

Causes of unfavorable financial situation of asylum users in selected facility
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá příčiny vzniku nepříznivé finanční situace uživatelek AD. Hlavním cílem diplomové práce je najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké jsou příčiny vzniku nepříznivé finanční situace uživatelek vybraného azylového zařízení z pohledu různých aktérů?“ Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Teoretická část obsahuje šest kapitol, které se zabývají základními …více
Abstract:
This diploma thesis investigates the causes of the dire financial situation of AF users. The aim of the thesis is to answer the key question: „What are the causes of adverse financial situation of clients in selected asylum facility from the perspective of different actors?“ The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains six chapters that deal with the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií