Bc. Radek Hilšer

Bakalářská práce

Útočné systémy proti osobnímu obrannému systému v basketbalu

Offensive systems against man to man defence
Anotace:
HILŠER, R. Útočné systémy proti osobnímu obrannému systému, bakalářská práce. Brno Masarykova univerzita, 2006, 47 s. Bakalářská práce pojednává o basketbalu se zaměřením na útočné systémy proti osobnímu obrannému systému. V první části popisuje jednotlivé útočné systémy a jejich rozdělení. V druhé části jsou graficky znázorněny a popsány útočné systémy.
Abstract:
HILŠER, R. Offensive systems against man to man defence, bachelor work. Brno Masaryk University, 2006, 47 s. The bachelor work is deals about basketball with specialization on the offensive systems against man to man defense system. In the first part is each offensive system and the division of the systems described. In the second part are the offensive systems graphically described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií