Bc. Pavel Marek

Bakalářská práce

Útočné herní systémy v basketbalu

Offense systhems in basketball
Anotace:
MAREK, P.: Útočné herní systémy v basketbalu, Brno: MU FSpS, 2010, 69s. Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a nácvik útočných herních systémů. Výsledkem naší práce je vytvoření metodického materiálu, ve formě powerpointové prezentace, jako pomůcky basketbalovým trenérům při tvorbě útočných herních systémů.
Abstract:
MAREK, P.: Offense systems in basketball, Brno: MU FSps, 2010, 69p. The Thesis concentrates on an analysis and training of offensive plays. The thesis results in a creation of methodical summary as a powerpoint presentation which can serve as a help to the coaches while creating offensive plays.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií