Bc. Radek LUDVÍK, DiS.

Diplomová práce

Diagnostika aerobního a anaerobního výkonu ve fotbale

The aerobic and anaerobic exercise diagnostic in football
Anotace:
Cílem naší práce bylo ověření závislosti mezi ukazateli opakovaného anaerobního zatížení a ukazateli aerobních schopností sportovce, prostřednictvím ?Running-based anaerobic sprint testu? a laboratorního vyšetření aerobní zdatnosti. Subjektem testování bylo 40 fotbalistů FC Baník Ostrava ve věku 15 až 21 let. Jednalo se o hráče nejvyšší dorostenecké a juniorské soutěže a hráče v kategorii do 21 let …více
Abstract:
The aim of our study was to verify the dependence between repeated anaerobic load indicators and indices of athletes? aerobic capacity through the ?Running-based anaerobic sprint test? and laboratory tests of aerobic fitness. The subject of the testing were 40 players of FC Baník Ostrava at the age of 15-21 years. It comprised top junior and youth players as well as the under-21 category. ?Running …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUDVÍK, Radek. Diagnostika aerobního a anaerobního výkonu ve fotbale. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - tělesná výchova (negarantovaný rozvrh)