Martina Dvořáková

Diplomová práce

Konverze přádelny na polyfunkční dům

Conversion of Spinning to Multi – purpose building
Anotace:
Cílem mé diplomové práce Konverze přádelny na polyfunkční dům je zpracování architektonického projektu v lokalitě Brno – Obřany, které obsahuje také řešení přilehlého veřejného prostoru a návrh dispozičního řešení objektů, včetně návrhu interiéru a vyřešení stavebního detailu. Na základě urbanistického řešení by se měl současný areál bývalého textilního závodu proměnit v kulturní a odpočinkové centrum …více
Abstract:
The aim of my thesis entitled as The Conversion of Spinning Mill into Multifunctional Plaza is a draft of an architectural project in Brno – Obřany. This draft also contains a solution of the adjacent public space with a layout plan for premises, including interior design and many construction details. Based on urban design the current site; a former textile factory; should turn into a cultural and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Vít Zenkl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství