Julie Šípová

Master's thesis

Tibet - politický a ekonomický vývoj a současná situace

Tibet - the political and economic development and current situation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá politickým a ekonomickým vývojem Tibetu v 20. století až do současnosti. Převážná část práce je věnována období po roce 1949. V tomto roce roce došlo k pochodu Čínské lidové osvobozenecké armády do Tibetu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola stručně popisuje historický vývoj od roku 1912 do nového tisíciletí a popisuje hlavní historické události. Druhá …more
Abstract:
The thesis deals with political and economic development of Tibet in the 20th century to the present. The majority of the work is devoted to the period after 1949. In 1949 started the occupation of Tibet by the People's Republic of China. The work is divided into three main chapters. The first chapter outlines the historical development from 1912 to the new millennium and describes the major historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Otakar Volenec
  • Reader: Radka Havlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54734

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod