Bc. Ľubica Nemečková

Master's thesis

Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku

The cost of capital and optimal capital structure in terms of the selected compaty
Abstract:
This diploma thesis deals with cost of capital and optimal capital structure in the company Topnad, s. r. o. The main goal of this thesis is to conduct a research of the options of optimization of the capital structure in the given company on theoretical basis. The first chapter of the thesis focuses on theoretical knowledge which serves as a starting point for the analytical part of the thesis which …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá nákladmi kapitálu a optimálnou kapitálovou štruktúrou v podmienkach podniku Topnad, s. r. o. Cieľom tejto práce bude na základe teoretických východísk skúmať možnosti optimalizácie kapitálovej štruktúry v podmienkach vybraného podniku. Prvá kapitola práce je zameraná na teoretické poznatky, ktoré slúžia ako východisko pre analytickú časť zameranú na finančnú analýzu a optimalizáciu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK