Bc. Tomáš EGRI

Diplomová práce

Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny se zaměřením na výukové programy

Information and communication technologies in English language teaching with a focus on language teaching applications
Abstract:
This thesis deals with the implementation of ICT at Czech elementary schools. Reasons for including ICT in English classes are explained as well as information on types of educational software is given. The greatest importance is put on language learning applications and their use at Czech elementary schools. The presented research consists of two parts. The first part of the research provides an overview …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zaváděním informačních technologií na základní školy v ČR. V práci jsou objasněny důvody pro využívání informačních technologií ve výuce AJ. Jsou zde také uvedeny druhy vzdělávacího softwaru, přičemž největší důraz je kladen na využití programů pro výuku AJ na českých základních školách. Praktická část zahrnuje dva výzkumy. První výzkum poskytuje přehled současných programů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EGRI, Tomáš. Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny se zaměřením na výukové programy. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická