Kryštof Kubalík

Bakalářská práce

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání zaměstnanců v soukromém a státním sektoru

Information and communication technology used in the education of employees in the private and public sector
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozdíly způsobů vzdělávání v soukromém a státním sektoru. V práci jsou rozepsány typy vzdělávání, styly vzdělávání a definice jednotlivých kroků, které jsou potřeby pro efektivní vzdělávání zaměstnanců. V praktické části práce je zpracován dotazník, rozeslán na vybrané soukromé firmy a státní instituce. Výsledky jsou dále zpracovány a posouzeny.
Abstract:
This bachalor´s thesis focuses on differences in ways of education in private and public sector. In this thesis are itemized education types, education styles and definitions of specific steps which are needed for efective employee education. In practical part of thesis is processed questionnaire that is sent out on specific private companies and government institutions. Results are processed and assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Červenclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS