Bc. Tomáš EGRI

Master's thesis

Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny se zaměřením na výukové programy

Information and communication technologies in English language teaching with a focus on language teaching applications
Abstract:
This thesis deals with the implementation of ICT at Czech elementary schools. Reasons for including ICT in English classes are explained as well as information on types of educational software is given. The greatest importance is put on language learning applications and their use at Czech elementary schools. The presented research consists of two parts. The first part of the research provides an overview …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zaváděním informačních technologií na základní školy v ČR. V práci jsou objasněny důvody pro využívání informačních technologií ve výuce AJ. Jsou zde také uvedeny druhy vzdělávacího softwaru, přičemž největší důraz je kladen na využití programů pro výuku AJ na českých základních školách. Praktická část zahrnuje dva výzkumy. První výzkum poskytuje přehled současných programů …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

EGRI, Tomáš. Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny se zaměřením na výukové programy. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická