Naďa Valošková

Diplomová práce

Srovnání laboratorních vyšetřovacích metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie a kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro stanovení cytostatik při léčbě pacientů s myeloidní leukémií

Comparison of Laboratory Methods Examination High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography with Mass Spectrometry for the Determination of Cytostatics in the Treatment of Patients with Myeloid Leukemia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodami vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS), které jsou využívány pro stanovení busulfanu při léčbě pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML). Hlavním úkolem této práce je porovnat tyto laboratorní vyšetřovací metody HPLC a LC-MS/MS a provést zhodnocení pro rutinní využití. Diplomová práce se …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on methods High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Liquid Chromatography with Mass Spectrometry (LC-MS/MS) which are used to determine busulfan during the treatment of patients with acute myeloid leukemia (AML). The aim of this work is to compare these methods HPLC and LC-MS/MS for clinical use. First part of the thesis describes diagnostics of AML and issues related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Iveta Bryjová
  • Oponent: Karel Kotaška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava