Mgr. Bc. Michaela Pelíšková

Bakalářská práce

Embryonální kmenové buňky jako zdroj pro hematologické transplantace

Embryonic stem cell as the source for hematological transplantation
Anotace:
Embryonální kmenové buňky mají schopnost diferencovat do libovolného buněčného typu daného organismu, tedy i hematopoetických kmenových buněk (HSC). Tyto HSC by mohly být využity pro hematologické transplantace u pacientů s narušenou hematopoézou jako alternativa ke konvenčním zdrojům HSC. Doposud bylo derivováno přibližně 300 linií lidských embryonálních kmenových buněk (hESC). V současné době jsou …více
Abstract:
Embryonic stem cells have the ability to differentiate into any cell type of a given organism, even the hematopoietic stem cells (HSCs). These HSCs could be used for hematological transplantations for patients with damaged hematopoiesis as an alternative to conventional HSCs sources. Approximately 300 human embryonic stem cell (hESC) lines have been derived so far. Nowadays, the hESC lines are being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta