Zdeněk VRBA

Bakalářská práce

Historie vzniku a největšího rozmachu hard rocku a heavy metalu.

History of birth and biggest expansion of hard rock and heavy metal.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Historie vzniku a největšího rozmachu hard rocku a heavy metalu ? stručně pojednává o tom z jakých stylově žánrových typů se hard rock a heavy metal vyvinul, popisuje stručně historii stylově žánrových typů hard rocku a heavy metalu a jejich charakteristické znaky. Obsahuje jednotlivé popisy nejvýznamnějších hudebních skupin, které se v předmětných stylech objevily, popisuje …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled "The History of origin and the greatest expansion of hard rock and heavy metal" briefly deals with style-genre types from which hard rock and heavy metal originated, briefly describes the history of style-genre types of hard rock and heavy metal and its characteristics. It includes individual descriptions of the most important groups of mentioned styles, describes their successes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jan Kyslík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBA, Zdeněk. Historie vzniku a největšího rozmachu hard rocku a heavy metalu.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života

Práce na příbuzné téma