Martina Hemrová

Diplomová práce

Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Birth rate and fertility in the Czech lands in the 1990s and present
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit a popsat porodnost a plodnost v 90. letech a současnosti na území České republiky, zaměřit se zejména na příčiny tak prudkého poklesu plodnosti a jejího opětovného růstu. Zhodnotit změny v demografickém chování populace. Popsat a vyhodnotit vývoj a trendy porodnosti a plodnosti. Zaměřit se také na strukturu narozených podle pořadí. Na základě vybraných projekcí Českého statistického …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate and describe birth rate and fertility in the 1990s and also presently in the territory of the Czech Republic, focusing mainly on causes of so severe decline of fertility and its re-growth. Assess of changes in demographic behavior of the population. Describing and evaluating the development and trends of birth and fertility. Also focus on the structure of births …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72143