Karin SOMMEROVÁ

Master's thesis

Odvolání ředitele školy zřizovatelem

Discharge of the principal by a promoter
Anotácia:
Autorka práce se věnuje odvolání ředitele školy zřizovatelem podle školského zákona. Hodnotí zejména důvody pro odvolání ředitele z vedoucího pracovního místa, které jsou uvedené ve školském zákoně. Práce je rozdělena do 5 kapitol, které se člení na podkapitoly. Autorka popisuje obecné instituty jako právo na vzdělání, školské právo, škola a školské zařízení, školská příspěvková organizace a školská …viac
Abstract:
The author deals with termination of the principal by a founder under the Education Act. Mainly, she assesses the reasons for the termination of the principal from the managerial position, which are mentioned in the Education Act. The thesis is divided into five chapters, which are further divided into subchapters. The autor describes the general institutes like right to education, Education law, school …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOMMEROVÁ, Karin. Odvolání ředitele školy zřizovatelem. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 1jd339 1jd339/2
3. 12. 2018
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.