Bc. Lukáš Gazdík

Master's thesis

Tools for assisted configuration for monitoring and analysis of network traffic

Tools for assisted configuration for monitoring and analysis of network traffic
Abstract:
Témou tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať sadu nástrojov, s cieľom zlepšiť vytváranie, údržbu a použiteľnosť systému pre asistovanú konfiguráciu produktu firmy Flowmon Networks. Flowmon ponúka zákazníkom možnosť monitorovania ich sietí s použitím sieťových tokov, a následnú vizualizáciu nameraných dát v rôznych podobách. Avšak, nastavenie efektívneho monitorovacieho prostredia môže byť …more
Abstract:
The topic of this thesis is to propose, implement and test a set of tools that aim to improve the workflow, management, and usability of the assisted configuration system within the Flowmon Networks solution. Flowmon Networks is a company that provides customers with the ability to monitor and analyze the data in their network using flow monitoring and then visualize it in various ways. However, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2022
  • Supervisor: RNDr. Pavel Minařík, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Software systems and services management / Services development management

Theses on a related topic