Bc. Lukáš Gazdík

Diplomová práce

Tools for assisted configuration for monitoring and analysis of network traffic

Tools for assisted configuration for monitoring and analysis of network traffic
Anotace:
Témou tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať sadu nástrojov, s cieľom zlepšiť vytváranie, údržbu a použiteľnosť systému pre asistovanú konfiguráciu produktu firmy Flowmon Networks. Flowmon ponúka zákazníkom možnosť monitorovania ich sietí s použitím sieťových tokov, a následnú vizualizáciu nameraných dát v rôznych podobách. Avšak, nastavenie efektívneho monitorovacieho prostredia môže byť …více
Abstract:
The topic of this thesis is to propose, implement and test a set of tools that aim to improve the workflow, management, and usability of the assisted configuration system within the Flowmon Networks solution. Flowmon Networks is a company that provides customers with the ability to monitor and analyze the data in their network using flow monitoring and then visualize it in various ways. However, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Minařík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje služeb

Práce na příbuzné téma