Martin Zikmund

Diplomová práce

Interconnection between BPM and BI products

Propojení produktů BPM a BI
Anotace:
Potřeba propojení jednotlivých IT systémů používaných v rámci podniku je v dnešní době klíčová. Většina podniků používá v běžném každodenním provozu velké množství různých aplikací, což vede k potřebě sdílení dat napříč jednotlivými aplikacemi, aby všichni zaměstnanci byli schopni dělat kvalitní rozhodnutí na základě správných informací. V mé diplomové práci se zabývám propojením dvou systému -- Business …více
Abstract:
Interconnection between various types of IT systems used in an enterprise is crucial in these days. Most of companies are using many different kinds of applications in their daily running of the enterprise which leads to necessity of sharing data across those applications to enable all employees to make a right decision upon correct information. In my diploma thesis I deal with interconnection of two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: Renáta Kunstová
  • Oponent: Martin Švík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16390

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie