Ing. Mgr. Patrik KURZ

Disertační práce

Procesní právo podle občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a jejich sbližování se zaměřením na realizaci práv a povinností účastníků insolvenčního řízení

Anotace:
Práce je zpracováním dílčích aspektů procesní stránky insolvenčního řízení a řízení o žalobě na zaplacení. Obsažené informace lze užít v případně sjednocování procesní úpravy obsažené v insolvenčním zákoně s procesní úpravou obsaženou v občanském soudním řádu, a to jak formou včlenění procesní úpravy insolvenčního řízení do občanského soudního řádu jakožto další části obdobně jako je tomu v případě …více
Abstract:
The treatise on selected theoretical concepts from both, insolvency law and civil litigation, and related identification of specifics then allows to determine why a different regulation is included, what is its purpose or whether a higher degree of interconnection of these regulations is possible. The information contained herein can be used in eventual unification of the procedural regulation contained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURZ, Patrik. Procesní právo podle občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a jejich sbližování se zaměřením na realizaci práv a povinností účastníků insolvenčního řízení. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy / Občanské právo