Barbora BLAHUTOVÁ

Diplomová práce

Reflexe nové právní úpravy svéprávnosti na procesní způsobilost v civilním soudním řízení se zaměřením na procesní způsobilost nezletilých účastníků řízení

Reflection of new capacity to act regulation on capacity to act independently in civil proceedings with focus on capacity to act of minor participants in civil proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o nové právní úpravě svéprávnosti a zkoumá, jakým způsobem se promítá do sféry civilního soudního řízení, přičemž akcent je kladen na právní postavení nezletilých osob. Zaměřuje se na nové právní instituty jako je například přiznání svéprávnosti. Dále postihuje problematiku procesní způsobilosti jakožto jednoho ze základních institutů civilního práva procesního, s doplněním …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with question about the new legislation of capacity to act and studies the way how is the new concept of capacity to act reflected in civil proceedings by putting the emphasis on legal status of minors. The work focuses on the new legal institutes such as for exemple the full emancipation. It describes the issues of capacity to act independently in civil proceedings as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHUTOVÁ, Barbora. Reflexe nové právní úpravy svéprávnosti na procesní způsobilost v civilním soudním řízení se zaměřením na procesní způsobilost nezletilých účastníků řízení. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oe7959 oe7959/2
29. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 5. 2015
Marklová, E.
30. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.