Bc. Michal Mikyska

Bakalářská práce

Knihovna Google API

The Google API Library
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi využití aplikačního rozhraní u služeb společnosti Google. Cílem je seznámit čtenáře s licencemi a s komerčním využitím aplikačního rozhraní u nejpopulárnějších a nejrozšířenějších Google služeb. Použití aplikačního rozhraní je demonstrováno na praktických příkladech tak, aby byla problematika přiblížena především vývojářům internetových aplikací.
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of application programming interface of Google services. The objective is to introduce with the license and commercial use application interface of the most popular and the most widely used Google services. The programming interface is demonstrated on practical examples. Issues should be approached especially developers of Internet applications
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zechmeister

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikyska, Michal. Knihovna Google API. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky